Skal du sende byggesøknad digitalt for første gang?

 

fra papir til digitalt

Flere av våre kunder startet med digitale søknader i eByggesøk Proff, og vi får stadig tilbakemeldinger på at det er enklere å komme i gang enn det søkeren i utgangspunktet hadde inntrykk av. Etter å ha kommet i gang digitalt, er det ingen som gir uttrykk for å savne papir og blanketter.

Hvorfor stenger kommunene for søknader på e-post?

Som vi har skrevet om tidligere, har kommunene hjemmel til å stenge for mottak av søknader på e-post. De første kommunene stengte i 2023, og trenden fortsetter videre inn i 2024. 

En av årsakene til at kommunen stenger for søknad på blankett, er for å øke trykket på andelen digitale søknader inn i saksbehandlingssystemet.På den måten kan man realisere gevinsten av digitaliseringen: raskere behandling av byggesøknader og flere komplette søknader. 

Noen av kommunene som har stengt i 2024 er Asker, Bergen og Lillestrøm - mens Larvik kommune har valgt en annen tilnærming, nemlig å redusere byggesaksgebyret for dem som sender inn byggesøknaden digitalt.

Hva tjener byggeindustrien på digitaliseringen?

Gevinsten for bransjen bestående av både store og små foretak, er større grad av likebehandling, mer effektiv saksbehandling og flere komplette søknader. Søknadene som sendes inn kontrolleres gjennom valideringsreglene til Fellestjenester Bygg, og gjenspeiler de nasjonale sjekklistene som benyttes når søknader gjennomgås. Det er mulig å sende inn søknader av alle størrelser, gjøre endringer og supplere ved behov.

Sende-byggesøknad-for-første-gang-ebyggesøk

Det er enkelt å komme i gang med eByggesøk Proff, og det koster ingenting å registrere seg. Dette betyr at du kan teste ut løsningen, og du blir først fakturert når du gjør en innsending til kommunen, naboer eller arbeidstilsynet. 

 

Registrer deg gratis som bruker i eByggesøk Proff her


Les også:

⚙️ Visste du at du kan få automatisk plankart inn i byggesaken din?

🏘️ Hva er det som gjør nabovarslingen i eByggesøk Proff så enkel?