Byggesøknad har aldri vært enklere!

eByggesøk Proff er godkjent for:


Distribusjon av nabovarsel


Rammesøknad


Tiltak uten ansvarsrett


Endringssøknad


Igangsettingstillatelse


Ettrinnssøknad


Supplering


Midlertidig brukstillatelse


Ferdigattest


Gjennomføringsplan


Ansvarsrett


Kontroll- og samsvarserklæring


Søknad om Arbeidstilsynets samtykke


Fellestjenester BYGG

Fellestjenester BYGG er en digital regelverksplattform som kontrollerer og sender inn byggesøknader til riktig kommune. Dermed blir det enklere for søkeren å levere komplette byggesøknader. Fellestjenester BYGG er utviklet av Direktoratet for byggkvalitet.

Les mer på dibk.no/fellestjenesterbygg

Fellestjenester BYGG bruker Altinn som teknisk plattform og KS FIKS Meldingsformidler til innsending av søknader og videre dialog med søkeren.

Les mer om FIKS på ks.no

Våre kunder